Cookie- en privacyverklaring

Privacyverklaring Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach
(versie mei 2018)
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach, gevestigd aan Erve Smedinck 23 7468 JK Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Website: www.ilsehoman.nl
Email: info@ilsehoman.nl
Telefoon: 06-46844895
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Van cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht via de website te sturen, in correspondentie per mail, via Whatsapp of telefonisch contact.
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien van toepassing:
– Burgerservicenummer (BSN-nummer)
– Beschikkingen (ZIN)
– Zorgplannen
– Financiële gegevens
Website
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Er staat op de website geen informatie die onverantwoord is voor bezoekers onder de 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien jij ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ilsehoman.nl, zodat de betreffende info kan worden verwijderd.

Doel en basis grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van jouw betaling of betaling door anderen
– Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Bij wettelijke verplichting zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 4 jaar na afloop van een traject. Daarna worden de gegevens vernietigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website geoptimaliseerd worden. Afmelden voor cookies kan door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij er ook voor kiezen om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, zelf van jouw browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ilsehoman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ilse Homan Professional Organizer en Budgetcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ilsehoman.nl
Tot slot
Deze privacyverklaring kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je op www.ilsehoman.nl. We raden je aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je optimaal op de hoogte bent. De laatste datum van wijziging wordt in de privacyverklaring vermeld.